استخر نگین

negin - استخر نگین

آدرس : تهران ، دماوند، گیلاوند، بلوار آیت الله خامنه ای، 700 متر پایین تر از پمپ بنزین، خیابان جامی , روبروی حمل و نقل راه طلایی

استخر نگین ، خیابان دماوند ، گیلاوند

Tel : 021 76315883