استخر فرات

Forat - استخر فرات

آدرس : تهران، خیابان دماوند، تقاطع آیت، میدان امامت، مجتمع ورزشی فرات

استخر فرات ، میدان امامت

Tel : 021 77474534- 77411013