استخر تشریفات

Tashrifat - استخر تشریفات

آدرس : تهران ، شهر جدید پردیس، فاز یک، خیابان نوروز، خیابان دانش، روبروی مجتمع مسکونی کیم دارو

استخر تشریفات ، پردیس

Tel : 021 76277700