استخر مهرآباد

mehr abad - استخر مهرآباد

آدرس : تهران ، مهرآباد جنوبی ، خیابان 30 متری طالقانی ، روبروی میدان تره بار

استخر مهرآباد ، مهرآباد جنوبی

Tel : 021 66628763