استخر مروارید(خیابان قزوین)

morvarid ghazvin - استخر مروارید(خیابان قزوین)

آدرس : تهران ، خیابان قزوین ، خیابان شیدایی

استخر مروارید ، خیابان قزوین ، مخصوص بانوان

Tel : 021 55702878