استخر بدر

badr - استخر بدر

آدرس : تهران ، شهرک ولیعصر ، بعد از پل ساوه ، خیابان پژواند

استخر بدر ، شهرک ولی عصر

Tel : 021 66212237