استخر مجموعه خانواده (آقایان)

majmoee khanevade_ma - استخر مجموعه خانواده (آقایان)

آدرس : تهران ، خیابان خاوران ، ضلع شرقی فرهنگسرای خاوران

استخر دوقلوی مجموعه خانواده ، مخصوص آقایان

Tel : 021 -33439165-6