استخر فرهنگسرای بهمن

farhangsaraye bahman - استخر فرهنگسرای بهمن

آدرس : تهران ، میدان راه آهن ، میدان بهمن

استخر فرهنگسرای بهمن ، میدان بهمن

Tel : 021 55058830-31- 33