استخر اریکه ایرانیان (آقایان)

آدرس : تهران، شهرک غرب ، بلوار اصلی شهید فرحزادی ،نبش ارغوان غربی ،مجموعه فرهنگی ورزشی تجاری اریکه ایرانیان

استخر اریکه ایرانیان - شهرک غرب

Tel : 021 22370001-5 ( 55 خط )