استخر رفاه

refah - استخر رفاه

آدرس : تهران ، میدان بهارستان، پشت مجلس شورای اسلامی، خیابان دیالمه، موسسه رفاه

استخر مجتمع فرهنگی رفاه، میدان بهارستان

Tel : 021 35074248