استخر بانک تجارت

banke tejarat - استخر بانک تجارت

آدرس : تهران ، خیابان فردوسی جنوبی ، روبروی شهر و روستا، کوچه هنر، باشگاه ورزشی بانک تجارت

استخر باشگاه ورزشی بانک تجارت، مخصوص کارکنان بانک

Tel : 021 33905900