استخر شهید تاجیکی

shahid tajiki - استخر شهید تاجیکی

آدرس : تهران، میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، ضلع شمالی ورزشگاه شیرودی

استخر شهید تاجیکی ، ورزشگاه شهید شیرودی ، مخصوص بانوان

Tel : 021 88825163