استخر مشهدی

mashhadi - استخر مشهدی

آدرس : تهران،شهریار، فاز سه اندیشه ، خیابان بوستان

استخر مشهدی ، فاز 3 اندیشه

Tel : 65550808