استخر امیر و غزال

amir o ghazaal - استخر امیر و غزال

آدرس : تهران ، فلکه سوم تهرانپارس، خیابان 196 غربی، خیابان شهید طاهری، بین خیابان 206 و 208

استخر امیر و غزال ، فکله سوم تهرانپارس

Tel : 021 77058181-77383838