استخر غدیر

Ghadir - استخر غدیر

آدرس : تهران ،فرمانیه ،دیباجی شمالی ، خیابان محمود نوریان پلاک 3

استخر غدیر،فرمانیه

Tel : 021-22834147