استخر مینی سیتی(استخر آتش نشانی)

Mini  sity - استخر مینی سیتی(استخر آتش نشانی)

آدرس : تهران، محلاتی،اول مینی سیتی، خیابان نخل ،جنب ایستگاه آتش نشانی، استخر آتش نشانی

استخر مینی سیتی_ محلاتی

Tel : 021-22491124-5