استخر سرداران شهید

Sardaran e Shahid - استخر سرداران شهید

آدرس : تهران ،پاسگاه نعمت آباد انتهای بزرگراه آیت الله سعیدی، شهرک دولت خواه

استخر سرداران شهید _خیابان دولت خواه _(زیر نظر شهرداری)

Tel : 021-55876555