استخر دریای نور

آدرس : تهران ،فلکه صادقیه ،بلوار فردوس شرق ،خیابان وفا آذر جنوبی، جنب سالن تختی

استخر دریای نور -صادقیه

Tel : 021-44094969