استخر شهدای فردیس کرج

Shohadaye Fardis - استخر شهدای  فردیس کرج

آدرس : کرج، جاده ملارد ،پمپ بنزین فردیس ،خیابان صاحب الزمان ، بلوار طالقانی ،خیابان گلستان 15 شرقی

استخر شهدای فردیس، کرج

Tel : 026-36636363