استخر درخشان

آدرس : تهران، نارمک - چهار راه تلفن خانه - کوچه شهید محمد فراهانی46 متری شرقی_پلاک41

استخر ترهنده (درخشان) - نارمک

Tel : 021 77923500