استخر عباس جدیدی

abbas jadidi - استخر عباس جدیدی

آدرس : تهران، خیابان پیروزی ، مقابل پمپ بنزین سلیمانیه ، پلاک 704

مجموعه ورزشی عباس جدیدی - پیروزی

Tel : 021 33307186