استخر نیکنام تبریز

Niknam - استخر نیکنام تبریز

آدرس : تبریز- انتهای بهار غربی ، کوی نظام پزشکی ، پشت مخابرات علامه امینی

استخر نیکنام - بهار غربی

Tel : 041-32861717