استخر شهید چمران آقایان

آدرس : تهران، خیابان شریعتی ، پل صدر ، مجموعه ورزشی چمران

مجموعه ورزشی شهید چمران - مخصوص آقایان - (بولینگ عبدو)

Tel : 021 22213032