استخر نرگس قم

Narges - استخر نرگس قم

آدرس : قم - زنبیل آباد ،خیابان یاسمن ، بوستان نرگس ، استخر نرگس

استخر نرگس - بوستان نرگس (مخصوص بانوان)

Tel : 025-32910353