استخر پارالمپیک تبریز

Paralampik - استخر پارالمپیک تبریز

آدرس : تبریز -میدان منظریه ، جنب اداره تربیت بدنی

استخر پارامپیک - منظریه

Tel : 041-34762565