استخر هتل دریا (آقایان) تبریز

Hotel darya - استخر هتل دریا (آقایان) تبریز

آدرس : تبریز- خیابان راه اهن ،جنب ایستگاه بابک

استخر هتل دریا - خیابان راه آهن (مخصوص آقایان)

Tel : 041-34478605