استخر آریان

آدرس : تهران - بعد از چهارراه توحید ، بزرگراه چمران-شمال، نبش باقرخان، جنب بیمارستان امام خمینی

استخر آریان ، بزرگراه چمران -شمال

Tel : 021-66565020-66565040