استخر یاسمن

آدرس : تهران -شمال تقاطع بزرگراه محلاتی ,آهنگ وامام علی ،خیابان شهید صالحی ،جنب مسجد حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام

مجموعه ورزشی یاسمن -خیابان شهید صالحی

Tel : 021-33199986