استخر سروش رشت

Sorosh - استخر سروش رشت

آدرس : گیلان -رشت،بلوار لاکان ،بعداز پل طالشان ،جنب دانشگاه راهبرد شمال

استخر سروش -بلوار لاکان

Tel : 013-33425999