استخر اریکه گیلانیان رشت

Arike gilaniyan - استخر اریکه گیلانیان رشت

آدرس : گیلان -رشت،میدان توشیبا ،چهارراه حشمت،جنب اداره چای

اریکه گیلانیان -چهارراه حشمت

Tel : 013-33615560