استخر ابریشم

Abrisham - استخر ابریشم

آدرس : تهران -مینی سیتی ،شهرک قائم ،جنب پاساژ ابریشم ،استخر ابریشم

استخر ابریشم -مینی سیتی

Tel : 021-22445607