استخر مروارید(شهر قدس)

morvarid - استخر مروارید(شهر قدس)

آدرس : تهران، شهر قدس ، بلوار 45 متری ، خیابان آلیش گاز

استخر مروارید - شهر قدس

Tel : 021 46885555