استخر المپیک کرمان

Olampik - استخر المپیک کرمان

آدرس : کرمان -بلوار شیراز ،خیابان حافظیه ،نبش کوچه11

استخر المپیک -بلوار شیراز

Tel : 034-32461445