استخر شهدای گمنام کهریزک

shohadaye gomname kahrizak - استخر شهدای گمنام کهریزک

آدرس : تهران، بعداز درب شرقی بهشت زهرا ، ابتدای کهریزک ، جنب آتش نشانی ، خیابان درختی

استخر شهدای گمنام کهریزک

Tel : 021 56522526