استخر قصر ملک

آدرس : تهران، بزرگراه آزادگان ، 300متر بعد از پل جاده قدیم کرج ، احمد آباد مستوفی ، نبش میدان پیامبر اعظم ، استخر و تالار پذیرایی قصر ملک

تالار و استخر ملک - آزادگان

Tel : 021 56715220