استخر هفت تیر بندر عباس

Haft e Tir - استخر هفت تیر بندر عباس

آدرس : بندر عباس -بلوار پاسداران ،سه راه هتل هما ،خیابان معراج ،جنب هتل هما

استخر هفت تیر -بلوار پاسداران

Tel : 076-33551511