استخر زرافشان

Zarafshan - استخر زرافشان

آدرس : تهران -شهرک غرب ،فاز4 ،بلوار ایوانک ،بعد از اداره پست ،روبروی وزارت بهداشت

مجموعه ورزشی زرافشان -شهرک غرب

Tel : 021-88079979