استخر شهدا فامنین

آدرس : همدان -فامنین ، پائین تر از هتل ملت، ضلع جنوب شرقی پارک ملت

استخر شهدا - جنب پارک ملت

Tel : 081-36827800