استخر زیتون ارتش

zeytoon artesh - استخر زیتون ارتش

آدرس : تهران، میدان آزادی ، بزرگراه آیت ا.. سعیدی ، ضلغ شرقی میدان فتح

استخر زیتون ارتش - میدان فتح

Tel : 021 66681911