استخر مهستان شهرک غرب

Mahestan - استخر مهستان شهرک غرب

آدرس : تهران - شهرک غرب ،خیابان ایران زمین ،بعد از فروشگاه شهروند

مجموعه ورزشی مهستان -شهرک غرب

Tel : 021-88561650-1