استخر شهید دستجردی

dastjerdi - استخر شهید دستجردی

آدرس : تهران، اتوبان همت غرب، بعد از باکری، بلوار شهران، انتهای کوچه لاله، خیابان شهید طوقانی

مجموعه ورزشی برادران شهید شهبازی دستجردی

Tel : 021 4435 2605