استخر اکباتان (روباز) بانوان

Ekbatan - استخر اکباتان (روباز) بانوان

آدرس : تهزان - شهرک اکباتان ، خیابان نفیسی ، فاز 3 ، خیابان شکوری شرقی ، استخر اکباتان

پارک آبی اکباتان - اکباتان فاز 3

Tel : 021-44667681