استخر آفتاب قدس (روباز)

Aftab e Ghods - استخر آفتاب قدس (روباز)

آدرس : تهران - شهرک غرب ،خیابان ایران زمین ،کانون فرهنگی تربیتی قدس ، استخر روباز آفتاب قدس

کانون فرهنگی تربیتی قدس- شهرک غرب

Tel : 021-88572221