استخر چهار فصل بلوط ولنجک آقایان

Baloot  e Velengak - استخر چهار فصل  بلوط ولنجک آقایان

آدرس : تهران - ولنجک ،خیابان یمن ، بالاتر از خیابان مقدس اردبیلی ،مجموعه ورزشی بلوط ،استخر بلوط ولنجک

مجموعه ورزشی بلوط - ولنجک

Tel : 021-26802285-26802235