استخر منظریه کرج

Manzariyeh - استخر منظریه کرج

آدرس : کرج -جاده ملارد ،شهرک منظریه ،بلوار طالقانی

استخر منظریه - جاده ملارد

Tel : 026-36606344-36613331