استخر سیمای فرشتگان ( ویژه کودکان)

آدرس : تهران -نارمک ،چهارراه تلفنخانه ،کوچه زرکش ، استخر سیمای فرشتگان

استخر سیمای فرشتگان، چهارفصل و مخصوص آموزش کودکان، نارمک

Tel : 021 77908276 - 021 77939394 - 09128154845