استخر شهید طوقانی

آدرس : تهران، میدان رسالت ، خیابان هنگام، بالاتر از میدان الغدیر، بلوار دلواری، روبروی پارک آزادگان

استخر شهید طوقانی - میدان رسالت ، هنگام

Tel : 021 77450645-77228802