استخر روباز منظریه(آقایان)

آدرس : تهران، نياوران، خيابان فيضيه(روبروي كلانترى)، اردوگاه شهيد باهنر، استخر منظريه

استخر روباز منظریه واقع در اردوگاه تفریحی شهید باهنر، مخصوص آقایان

Tel : 021 22800490