استخر ولفجر

valfajr - استخر ولفجر

آدرس : تهران، شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، جنب شهرداری ناحیه 6 و آتشنشانی

مجموعه ورزشی ولفجر - شیخ بهایی جنوبی ، شهرک ولفجر

Tel : 021 88034317