استخر صدف

Sadaf - استخر صدف

آدرس : تهران - حکیمیه ،بلوار بهار،خیابان شکوفه شمالی ،خیابان گلها

مجموعه ورزشی صدف - حکیمیه

Tel : 021-77005513